800 400 900
/ infolinka zdarma po-pá 8-20h

Stručný přehled daňových změn

Jaké daňové změny se udály v souvislosti s nemovitostmi a co nového nás čeká v nejbližší budoucnosti? (zdroj: realitní magazín 11/2017)

Přelom let 2016 a 2017

V listopadu 2016 přišel zatím zřejmě největší zlom v této problematice - změna poplatníka a změna názvu daně.

Zažitý termín "daň z převodu nemovitosti" jsem se začali učit po novu: "daň z nabytí nemovitých věcí".

Změna názvu souvisela s větším třeskem. S tím, kdo bude tuto daň platit! Od 1.11.2016 je totiž jediným poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí KUPUJÍCÍ!

Odpadá i tedy ručení v případě, že jedna ze smluvních stran daň neuhradí. Pokud dříve daň neuhradil prodávající, stát tuto částku vymáhal po kupujícím.

2017

Daně z příjmů byly ovlivněny novelizací od 1. 7. 2017.

Podstatnou změnou je možnost daňového odpisování technického zhodnocení, pokud je hradí podnájemce u nájmu, případně podpachtýř u pachtu nebo vypůjčitel u výpůjč- ky, a to u těch technických zhodnocení, která byla dokončena po 1. 7. 2017.

V praxi vyžaduje aplikace jistě pozitivní změny úzkou spolupráci s právníkem a daňovým specialistou, ať již jde o vlastníka, nájemce nebo podnájemce.

Novela zákona o DPH účinná od druhého pololetí letošního roku se dotkla i nemovitých věcí.

Při převodu nemovité věci se tzv. vyrovnání odpočtu daně a tzv. úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku, kterými se provádí korekce původního odpočtu daně na současné podmínky, promítne v přiznání již v tom zdaňovacím období, kdy dojde k převodu nemovité věci, nikoli jako dosud až k 31. 12.

Co nás čeká?

Zákon č. 170/2017 Sb. přinesl příznivé úpravy u daně z příjmů fyzických osob.

Rozšiřují se možnosti uplatnit osvobození u příjmů, které plynou z vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem jinak než podle velikosti spoluvlastnických podílů.

I zde se pro účely osvobození testuje uplynutí pěti let od nabytí majetku převádějícím spoluvlastníkem, stejně jako u prodeje nemovité věci kupní smlouvou.

Dále se rozšiřuje osvobození na převody majetkových účastí, například v podobě převodu družstevního bytu, zděděného od příbuzného v řadě přímé nebo od manžela (manželky), kdy se doba trvání majetkové účasti v družstvu převodce a doba trvání majetkové účasti zůstavitele sčítá a pokud součet dob překračuje pět let, je příjem z převodu osvobozen. Stejný postup se použije i v kombinaci s vypořádáním spoluvlastnictví k nemovitým věcem jinak než podle velikosti spoluvlastnických podílů.

Připadá vám to všechno moc složité?

Chtěli byste mít konkréní informace např. o osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u novostaveb, o stanovení základu daně z nemovitých věcí u směny či jiné záludnosti týkající se daňové problematiky v souvislosti s nemovitými věcmi? Vyberte si z našich poboček tu vám nejbližší a zeptejte se nás >>>


Reference

Děkuji panu Romanu Konopáskovi za zprostředkování prodeje naší nemovitosti ve Smidarské Lhotě a jeho profesionální jednání při prodeji. O. Brodská Jičín.

Oldřiška Brodská
pobočka

Velmi děkuji Pink Reality za zprostředkování prodeje bytu, zvlášť paní Reichlové za rychlost, ochotu a za její osobní přístup, vše bylo perfektní.  Moc děkuji.   Jaromíra Prošková.

Jaromíra Prošková

Inzerujeme